ஆயுர்வேத மருத்துவம்
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
என்னைப் பற்றி
எனது பெயர் Dr.A,MOHAMAD SALEEM(CURESURE).,BAMS.,MD(Ayu)
M.Sc(Psy).,M.Sc(Yoga).,M.Sc(Varmam).,
MBA(Hos.Mgt).,PG.Dip.Nutrition & Dietics.,
PG.Dip.Acupuncture.,
PG.Dip.Panchakarma.,
PGDGC.,PGDHM.,PGDHC.,FCLR.,
Latest topics
» மாட்டுப்பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்..
by Admin Tue 17 Jan 2023, 1:37 am

» முதுகுதண்டுவட நோய்களில் ஆயுஷ் ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சை அளிப்பது ஒன்றே மிக சிறந்த தீர்வை தருவது ஏன் ?
by Admin Tue 17 Jan 2023, 1:02 am

» ஆராய்ச்சிகளில் சொன்னா சரியாக இருக்குமா ?In YouTube is it just say its's in research without evidence
by Admin Tue 17 Jan 2023, 12:39 am

» டாக்டர் நீங்க எதற்காக எனக்கு மருந்தை கொடுத்து இருக்கீங்க ?
by Admin Mon 16 Jan 2023, 10:31 pm

» கழுத்தை சொடக்கு போடலாமா ?
by Admin Mon 16 Jan 2023, 4:09 pm

» மயக்கவியல் மருத்துவத்தில் பாரம்பரிய மருத்துவங்கள். அக்குபஞ்சர் அனஸ்த்தீஸியா
by Admin Mon 16 Jan 2023, 3:44 pm

» எடையை குறைத்து விட்டு வாருங்கள் என்று உங்கள் மருத்துவர் சொல்கிறாரா ?
by Admin Mon 16 Jan 2023, 12:23 pm

» நோயாளியிடம் நலம் விசாரிக்கும் போது செய்ய வேண்டியவை..
by Admin Mon 16 Jan 2023, 12:02 pm

» ஹோமியோபதியும் ஆயுர்வேதமும் இணைந்து சிகிச்சை செய்வதால் ஏற்படும் பலன்கள்
by Admin Sun 15 Jan 2023, 9:22 pm

» வாத நோய் நரம்பியல் நோய்களில் ஆயுர்வேத அணுகு முறைகள்..
by Admin Sun 15 Jan 2023, 9:00 pm

» அதி வேக வலி நிவாரண அக்னி கர்ம சிகிச்சை
by Admin Sun 15 Jan 2023, 6:09 pm

» வாழைத்தண்டை தொடர்ந்து சாப்பிடலாமா?
by Admin Sun 15 Jan 2023, 5:50 pm

» போகி பண்டிகையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 3 விஷயங்கள்
by Admin Sun 15 Jan 2023, 5:18 pm

» பொங்கலின் பெருமை | மிழர் திருநாள் தைத்திங்கள் வாழ்த்துக்கள்
by Admin Sun 15 Jan 2023, 4:55 pm

» உங்களது மூத்திரத்தை அடக்க முடியவில்லையா அது Spinal பிரச்சினைகளாக கூட இருக்கலாம்
by Admin Sat 14 Jan 2023, 9:21 am

» இந்த உலர் பழங்கள் + nuts ஜுஸ் தொடர்ந்து சாப்பிட்டால் உடலுக்கு கேடு
by Admin Sat 14 Jan 2023, 8:38 am

» உங்கள் தோலை பளபளப்பாகும் பஞ்ச கல்ப குளியல் பொடி
by Admin Thu 12 Jan 2023, 12:33 am

» நீங்கள் சமூக வலை தளத்தில் உங்களை யாருடன் ஒப்பிட்டு வேடிக்கை பார்க்கிறீர்கள் ?
by Admin Wed 11 Jan 2023, 1:38 pm

» போர் மருத்துவம் - முதுகு தண்டுவட நோய்களுக்கு முழுமையான தீர்வு
by Admin Wed 11 Jan 2023, 12:52 pm

» சித்த மருத்துவத்தின் தனி சிறப்புகள் என்ன ? 6 வது தேசிய சித்த மருத்துவ தின வாழ்த்துக்கள்...
by Admin Wed 11 Jan 2023, 12:34 pm

» வலிகளை தாங்கும் தன்மையில் நீங்கள் எப்படி ? படுக்கை தலையணையில் தலைவலி தைலம் வைத்திருப்பவரா நீங்கள் ?
by Admin Wed 11 Jan 2023, 12:15 pm

» இடுப்பு வலி.. கழுத்து வலிகளுக்கு Belt எத்தனை நாட்கள் வரை அணியலாம்.?
by Admin Mon 02 Jan 2023, 10:34 am

» வயிற்று பூச்சிகள்.. கிருமிகளுக்கு ஆயுர்வேத Home Remedy
by Admin Mon 02 Jan 2023, 10:09 am

» இன்றே காணுங்கள் இடுப்பு வலிக்கான சிறந்த தீர்வை
by Admin Mon 19 Jul 2021, 7:34 pm

» சைனசைடீஸ் காரணமும் .. முழுமையான தீர்வும்
by Admin Fri 09 Jul 2021, 7:32 am

Log in

I forgot my password

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Ads

  No ads available.


  Acupuncture Formulas A - Z

  Go down

  Acupuncture Formulas A - Z Empty Acupuncture Formulas A - Z

  Post by Admin Mon 22 Nov 2010, 6:11 pm

  Acupuncture Formulas A - C

  ABDOMINAL PAIN


  CV 4 5 6 8
  P 6
  GB 27
  GV 20 26
  KI 15 16 17 18 19 20
  LI 4 8 9
  SP 1 2 4 5 6 9 15 16 21
  ST 24 25 26 27 36 37 38 39 40 43 44
  BL 16 25 43 48 57 ACNE


  P 6
  LI 4 11
  LU 11
  LV 11 14
  SP 6 10
  ST 36 ALCOHOLISM


  GB 8
  LI 4
  SP 6
  ST 36 ALLERGIES


  LI 4 11
  BL 12 38 ALOPECIA


  GB 20 11
  LI 4 11
  BL 16 23 38 54

  ALZHEMER'S DISEASE


  P 8
  KI 9
  LI 5
  ST 23 45
  TW 2 10 AMENORRHEA


  CV 2 3 4 5 6
  GV 1 4
  KI 5 12 14
  LI 4
  LV 8
  SP 6 8 10
  ST 29 36
  BL 18 20 23 25 37 38 60 AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS


  CV 17
  GV 14 20
  LI 4 11
  LV 3
  ST 36
  BL 10 15 60 ANEMIA


  GB 43
  GV 4 20
  KI 1
  LI 4 11
  LV 8 14
  SP 6 10
  ST 44
  BL 11 12 15 17 18 20 21

  ANGINA PECTORIS


  CV 14 15
  P 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  GB 20
  GV 8 11 12
  HT 3 4 5 6 7 8 9
  KI 1 4 5 23 24
  LI 4
  LU 5 9
  LV 3
  SI 1
  ST 19 36
  TW 6 7 ANKLE PAIN


  GB 39 40 42
  LV 6
  ST 41
  BL 58 63 ANOREXIA


  CV 5 6 9 10 11 12 13 14
  P 2 6
  GB 6 28
  GV 9
  HT 3 7
  KI 3 17 22 23 24 25 26 27
  LI 4 11
  LV 4 13
  SP 1 2 4 8 9 19 20
  ST 19 20 21 22 23 36 39 42 44 45
  TW 1
  BL 13 17 18 19 20 22 40 41 42 44 46 57 64  ANOSMIA


  GB 20
  GV 16 23
  LI 4 19 20
  SP 4
  ST 6 8
  BL 1 2 17 21 ANXIETY


  CV 14 17
  P 7
  GV 15 24
  HT 4 5 6 7 8 9
  KI 1 4 9
  LU 4 10
  LV 2 5
  SI 3 4 7
  ST 36 40
  BL 14 20 ARM PAIN


  P 5 6
  GB 21
  HT 2 5 3
  LI 1 4 10 11 12 15 16
  LU 5 6
  SI 2 6 7 8 9 10 11 12
  ST 36
  TW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ARTERIES


  CV 3
  SP 10
  ST 36
  BL 17

  ARTHRITIS


  P 6
  GB 34
  GV 14
  LI 4 11 15
  LV 2
  SI 9
  SP 5
  ST 36
  TW 5
  BL 8 10 11 58 60 ASTHMA

  CV 6 12 16 17 18 20 21 22 23
  GB 19 20 23 25 35
  GV 10 12 14
  KI 1 2 3 4 5 6
  LI 4 8
  LU 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
  LV 8 14
  SI 4 14 15
  SP 21
  ST 9 10 11 12 13 14 15 16 18 36
  TW 3 5
  BL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 36 37 38 40 51
  BACK ACHE


  GV 4 14
  SI 6 14
  TW 3 6
  BL 9 10 11 23 24 25 29 50 51 54 55 60 62 63 65 BACK PAIN


  GB 25 26
  GV 5 6 7 10 12 14
  KI 7 15
  SP 2 3 5
  TW 3
  BL 33 40 54 60 BELCHING


  CV 12 13
  P 6
  KI 21
  ST 36 BLURRED VISION


  P 1
  GB 4 13 14 15 16 17 41 43
  GV 16 18 20 21 22
  HT 5
  KI 1 4
  LI 2
  SI 6
  ST 8
  BL 1 2 4 5 6 18 23 BREAST PAIN


  P 1 3
  GB 41 42
  SI 1
  SP 5
  ST 18

  BRONCHITIS


  CV 13 14 17 18 19 20 21 22 23
  P 6 9
  GB 10 11 18 20 21
  GV 10 12 14
  HT 3
  KI 3 21 22 23 26 27
  LI 4 8 10 11
  LU 1 3 5 6 8 9
  LV 1 14
  SI 14 15
  SP 18
  ST 10 14 15 36
  TW 3 10
  BL 8 10 11 12 13 14 17 18 36 37 38 39 41 42 43 CALF CRAMP


  GB 30 34
  SP 6
  ST 31
  BL 50 54 55 56 57 61 63 CATARACT


  P 6
  GB 1 2 3 14 20 41
  GV 14 20 28
  LI 4 11
  LU 9
  LV 3
  ST 1 2 6 14
  TW 1 5 23
  BL 1 2 8 10 11 18 64 67 CERVICAL PAIN


  GB 21
  GV 14
  LI 4
  SI 10 11 12 13 14 15
  TW 3 5 15
  BL 11 13 60 CHEST PAIN


  P 5 6 GB 34
  HT 6 8 9
  KI 21 24 24 26 27
  LU 1 2 4 7 8 9
  LV 14
  SI 1 11
  SP 18 19 21
  ST 13 14 18 19
  TW 5 6
  BL 14 15 17 19 24 25 42 CHRONIC FATIGUE SYNDROME


  CV 4 6
  P 6 8
  GB 20
  GV 4
  LI 4 11
  LV 8
  SP 6
  ST 36
  BL 17 18 20 38 COMMON COLD


  CV 12
  GB 18 19 20
  GV 14 16
  LI 4 11
  SP 6
  ST 36
  TW 4 5
  BL 11 12 13

  CONJUNCTIVITIS


  P 7
  GB 1 4 14 20 37 42
  GV 12 14
  LI 4 5 20
  LU 9
  LV 2
  ST 1 2 36 44
  TW 23
  BL 1 2 10 18 20 COLITIS


  CV 6
  GB 28
  KI 2 7 15
  LI 4
  LU 8
  LV 2 8 11
  SP 1 9 14 CONSTIPATION


  CV 1 4 6 12
  P 6
  GB 24 27 28 34
  HT 5
  KI 6 8 15 16 17 18
  LI 2 3 4 6 11 13
  LV 1 2 3 8 12
  SP 3 5 6 13 15 16
  ST 22 23 25 26 27 28 36
  TW 6
  BL 23 24 25 27 28 30 31 32 33 34 38 45 46 48 50 52 56 57 58

  COUGH

  CV 6 12 16 17 20 21 22 23
  P 2 4
  GB 8 10 11 20 21 44
  GV 9 10 11 12 14 23
  KI 1 3 19 22 24 27
  LI 4 11 13 15 18
  LU 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
  LV 14
  SI 1 2 15
  SP 5 14 18 20
  ST 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 36 38 40 41
  TW 5 10
  BL 11 12 13 14 15 17 20 21 37 38 42 43 44 45

  Acupuncture Formulas D - F

  DEAFNESS


  CV 2 5 23
  P 2 3 4 5 7 9
  GB 1 2 3 4 10 11 15 17 20 23 25 41 43 44
  GV 15 16 20
  HT 5 6
  LI 1 2 3 4 5 6 11 17 19
  LV 3 5 6 8
  SI 1 3 5 8 9 16 17 19
  ST 1 4 7 36 38
  TW 2 3 5 7 8 9 10 16 17 18 19 21 23
  BL 1 18 23 65 DEPRESSION


  CV 3 6 12
  P 4 6
  GV 4 13 14 20
  HT 3 7
  LI 4
  LV 3
  LU 4
  SP 6
  BL 13 15 38 DIABETES


  CV 4 12
  P 6
  GV 26
  HT 6
  KI 2 5 7
  LV 2
  SP 6
  ST 33 36
  BL 13 15 17 20 22 23 26 28 29 31 32 34 50 DIARRHEA


  CV 4 5 6 8 9 12 13
  P 6
  GB 25 26 39
  GV 3 4 5 6
  KI 8 13 14
  LI 10 11
  LV 6 8 13
  SP 3 4 6 14 15
  ST 16 22 25 34 36 37 39
  TW 6 18
  BL 10 21 22 23 24 25 28 35 43 DIVERTICULITIS


  CV 6
  SP 6
  ST 25
  BL 25 DIZZINESS


  GB 4 8 20 41 43
  GV 14 17 19 20 24
  KI 1
  LU 3
  ST 8 36
  BL 3 5 9 10 12 40 62 64 65 67 DRY MOUTH


  GB 44
  LI 3
  LU 11
  ST 19
  TW 4

  DYSPEPSIA


  CV 5 6 10 11 12 13
  P 6
  GB 25
  GV 5
  KI 1 19 20
  LI 4 13
  LV 3 8 13 14
  SP 3 4 5 6 7
  ST 21 22 23 25 36 44 45
  BL 17 20 21 25 42 EAR ACHE


  GB 11
  ST 7
  TW 19 EDEMA


  CV 5 6 8 9 11
  GB 28
  GV 28
  KI 7
  LI 6
  LV 13
  SP 8 9
  ST 22 25 28 43
  BL 20 22 23 27 47 52 ELBOW PAIN

  P 3
  HT 1 3 5 9
  LI 10 11 12 13 15
  LU 5
  SI 7
  TW 10
  EMPHYSEMA


  CV 12 13 15 16 17 20 21
  GV 4 10 12 14
  HT 3 6
  KI 1 3 4 9 20
  LI 1
  LU 5 7 8 9 11
  LV 1
  SI 14
  SP 21
  ST 13 14 16 36 40
  BL 11 12 13 17 18 22 23 36 37 38 ENDOMETRIOSIS


  GB 26 28 29
  GV 2 4
  KI 2 8
  LV 5
  SP 9 12
  ST 29
  BL 23 30 ENURESIS


  CV 4 6
  GV 1
  KI 3 11
  LV 1 9
  SP 6
  ST 23 25 36
  BL 22 27 28 32 33  EYE PAIN


  GB 1 11 16 44
  GV 23
  LI 3 4 5 11
  ST 8
  TW 23
  BL 1 2 6 18 58 EYE REDNESS


  LI 4
  LV 3
  TW 1 2 3
  BL 18 EYE (STYE)


  GB 14
  LI 4
  LV 3
  SP 1 9
  ST 2 36 FEAR


  HT 4 5 8
  KI 1 4
  LI 13
  ST 36
  TW 18
  BL 23 38 47 66 FEVER


  P 3 9
  GV 4 13 14 16
  HT 9
  LI 1 2 4 5 11
  LU 10 11
  SI 5
  SP 2
  ST 43
  TW 1 3 5 6 15
  BL 5 11 12 13 19 39 FINGER PAIN


  SI 4 7 8 FLANK PAIN


  P 1 2 8
  GB 34 39 40 41
  GV 5
  LV 13
  SP 17 19 20 21 FOOT PAIN

  GB 39 41
  KI 2 3
  LV 3
  ST 34 41 44
  TW 3 4
  BL 55 56 61 62


  Acupuncture Formulas G - I

  GALLSTONES


  CV 10 12 13
  GB 34
  LV 13 14
  ST 36
  TW 6
  BL 18 19 GASTRITIS


  CV 10 12 13 14 15
  P 5 6 7 8
  KI 20
  LI 4 11
  LU 5
  LV 13
  SP 4 5
  ST 19 21 22 23 24 28 36 37
  TW 6 8
  BL 13 17 18 19 20 21 22 26 66 GENITAL PAIN


  CV 1
  GB 30
  GV 1
  KI 10 11 12
  LV 4 8 12
  BL 47 49 50 GINGIVITIS


  GB 4 12
  GV 27
  LI 4
  SI 8 16 17 18
  ST 4 5 42 44 45
  TW 2 20

  GOUT


  LV 2 3 4
  SP 4 5 6
  ST 44
  BL 39 HEADACHE (HANGOVER)


  CV 5
  GB 4 8 20
  KI 1
  SI 1
  ST 2 8 44
  TW 12
  BL 60 HEADACHE (FRONTAL)


  GB 14 20
  GV 14 20 23 24
  LI 4
  SI 1
  ST 8
  BL 2 63 HEADACHE (MIGRAINE)


  CV 4 12
  GB 1 4 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 19 20 38 44
  GV 19
  KI 10 11
  LI 4 10 11
  LU 6
  SP 6
  ST 8 36 44
  TW 3 5 10 22 23
  BL 2 7 10 62 67

  HEART PALPATAIONS


  CV 4 12 14
  P 6 7
  GB 35
  HT 5 7
  KI 25
  ST 36
  BL 12 15 HEEL PAIN

  KI 3 4
  SP 5
  BL 57 60 61
  HEPATITIS


  GB 24 34
  GV 14
  LV 4 13 14
  ST 36
  BL 18 19 20 21 HERNIA


  CV 2 3 4 5 6 7
  GB 26 27
  KI 6
  LV 1 2 3 4 5 6 12
  SP 5 6 12 13 14
  ST 23 26 27 28 29 43
  BL 29 30 32 55 HICCUPS


  CV 6 12 13 15 17 22
  P 6 8
  GB 20 24
  GV 16 26
  KI 3 17 18
  LI 5 9
  LU 6
  LV 2 8 13 14
  SP 3
  ST 11 13 18 25 36
  BL 14 17 18 19 21 38 40 41  HYPERTENSION


  CV 12
  P 8 9
  GB 20 25 34
  HT 7
  KI 1 3
  LI 11
  LV 2 3 13
  SP 6
  ST 36 40
  BL 15 19 54 HYPERTHYROID


  CV 22 23
  P 6
  GB 1 20 21 26
  GV 12 14
  KI 15
  LI 4
  ST 2 9 10 26
  BL 10 11 HYPOTENSION


  GV 20 25 26
  HT 1 5 6
  KI 1
  LV 3
  SP 6
  ST 9 36
  BL 15 17 18 22 23 38 IMMUNE SYSTEM


  LI 4 11
  SP 10
  GV 14 20
  ST 36

  INCONTINENCE


  CV 1 2 3 4 6
  GB 34
  GV 4 20
  HT 8
  ST 22 36
  BL 22 23 24 25 INFLUENZA


  P 6
  GB 20
  GV 13 14 16
  LI 4
  LU 7 9 10
  SP 15
  ST 36
  TW 5
  BL 11 12 38 INSOMNIA

  CV 4 6 12
  P 6 7
  GB 17 20 41 44
  GV 4 18 19 20 24
  GV 4 18 19 20 24
  HT 6 7
  KI 1 6 24
  LI 1 4
  LU 9 10
  LV 2 10
  SI 3
  SP 1 2 6 9
  ST 12 27 36 40 45
  TW 16
  BL 13 15 18 20 21 23 26 30 39 42 62


  Acupuncture Formulas J - N

  JAW (LOCK JAW)


  CV 24
  GB 7
  GV 20
  LI 4 19
  ST 5 6 7 44
  TW 6 17 22 KIDNEY STONES


  GB 26 34
  KI 3
  SP 6
  ST 36
  BL 22 23 24 25 26 27 46 47 KNEE INFLAMMATION


  GB 31 33 34 39
  GV 3
  KI 10
  SP 9
  BL 54 56 KNEE PAIN


  GB 30 33 34 39
  GV 12 14
  KI 1 10
  LV 4 7 8
  SI 2
  SP 9 10
  ST 33 34 35 36
  BL 53 54

  LEG PAIN


  GB 28 29 30 31 34 37 39 40 41
  KI 2 8 10
  LV 9 11
  SP 6 9 10
  ST 31 32 38
  BL 49 54 56 57 58 62 63 64 65 LIVER CIRRHOSIS


  LV 3 9 14
  SP 10
  ST 36
  BL 18 19 20 23 24 25 LOW BACK PAIN


  GB 25 26 27 28 29 30 34
  GV 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  KI 3 7
  LV 2 3 4 9 11 13
  SI 3
  SP 2 3 8
  ST 31 36 37
  BL 13 18 22 23 25 26 30 31 32 33 34 35 49 51 54 55 60 62 63 64 65 LOW BACK SPRAIN

  GB 34
  KI 9
  LV 6
  SP 8 9
  BL 23 24 25 50 51 55
  MENSTRATION (IRREGULAR CYCLE)


  CV 1 2 3 4 5 6 7
  GB 26 34 41
  GV 2
  KI 2 3 5 6 8 13 14 15
  LV 1 2 5 9 11
  SP 1 6 9 10
  ST 25 30 36
  BL 18 23 31 32 33 34 MENORRHAGIA


  CV 3 4 5 6
  HT 1 8
  KI 2 10
  LV 1 2 3 6
  SP 1 2 6 8
  ST 10 12 36
  TW 3
  BL 23 54 MULTIPLE SCLEROSIS


  GB 41
  GV 12
  HT 1
  LV 3 5
  SP 10
  ST 43  MUSCULAR DYSTOPHY


  CV 4 6 12
  P 6
  GB 34 35
  GV 4
  KI 27
  LV 8 13 14
  SI 3
  SP 6
  ST 25 36
  BL 20 21 22 25 54 57 60 NAUSEA


  CV 12
  P 4 6
  GB 14
  HT 4
  LU 4 9 5
  LV 3 13
  SP 1
  ST 18 24 36
  TW 5 7
  BL 19 21 NECK PAIN


  GB 4 20 21 36 39 40
  GV 13 14 16
  LI 4 11
  LU 7
  SI 3 6 13 14 15
  ST 5
  TW 5 10 15 17 NECK SPRAIN


  GB 20
  SI 3 14
  TW 10 16
  BL 12 64

  NECK STIFFNESS

  GB 7 13 19 20 21 36 39
  GV 10 14 15 16 18 19
  HT 3
  LI 1 11
  LU 7
  SI 3 4 5 7 14 15 16 19
  ST 6 11
  TW 5 10 12 15 16
  BL 1 2 4 10 11 12 64 65 66
  Acupuncture Formulas O – S

  OBESITY


  GB 34
  LI 4
  LV 3
  SP 6
  ST 36 OTITIS EXTERNA


  GB 2
  LI 1 4 11
  SI 19
  ST 7
  TW 3 22 OTITIS MEDIA


  GB 2 3 12 20 21 41
  LI 4 11
  SI 14 15 17 19
  ST 6 7 36
  TW 5 17 19 21 PARKINSON'S DISEASE


  CV 4
  GB 20
  GV 4 12 20
  SI 3  PNEUMONIA


  CV 12 17 22
  GV 12 14
  KI 24 25 26 27
  LI 4 10 11 13
  LU 1 5 6 7 9
  LV 14
  SI 14
  ST 13 14 15 16 36
  TW 5 6
  BL 11 12 13 14 15 20 23 36 37 38 PROSTATITIS


  CV 3 4
  GV 4
  SP 6 9
  ST 36
  BL 23 28 47 PSORIASIS

  P 6
  LI 4 11 15
  LV 3
  SP 6 10
  ST 25
  BL 25
  RECTAL PROLAPSE


  CV 2 3 4 8
  P 6
  GB 20
  GV 1 2 4 20
  KI 1 5 15
  SP 4 6 9 12
  ST 15 25 26 36
  TW 1 3 7
  BL 22 23 24 25 31 32 33 34 57 58 SCAPULA PAIN


  SI 8 9 10 11 13 14
  TW 15 SCIATICA


  GB 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  GV 3 4
  KI 4
  LV 4
  SP 2 4 6 9
  ST 31 36
  BL 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 48 49 50 51 53 54 57 58 60 64 SHOULDER PAIN


  GB 4 20 21 29 30
  HT 2
  LI 11 14 15 16
  LU 2
  SI 3 6 8 9 10 11 12 13 14
  ST 32 38
  TW 3 6 10 13 14 15 16
  BL 10 21 37

  STOMACH ACHE


  CV 9
  P 5
  GV 8
  KI 18
  LU 1
  SP 2 3 4 5
  ST 19 20 21 36 STROKE


  CV 12 24
  P 5 6 9
  GB 12 15 20 21 30 34 39
  GV 12 15 16 20 26
  HT 9
  LI 1 4 9 10 11
  LU 10 11
  LV 2
  ST 36
  TW 10
  BL 10 18 25 54 62 SYNCOPE

  CV 8
  GB 43
  GV 20 26
  HT 3 9
  LU 11
  LV 1
  SI 3 5
  ST 36 45
  BL 3 38 58


  Acupuncture Formulas T - Z

  TACHYCARDIA


  GB 20
  HT 3 7
  KI 25
  SI 14
  SP 19
  ST 36
  BL 10 11 12 38 THIGH PAIN


  GB 30
  LV 11
  SP 5
  ST 32
  BL 51 THROAT SORENESS


  CV 22
  KI 1 2 3 6
  LI 1 2 3 4 11 17 18
  LU 5 6 7 8 9 10 11
  LV 3
  SI 17 19
  ST 9 10 11 12
  TW 1 2 3 6
  BL 11 15 54 TINNITUS


  GB 2 4 10 11 12 20 21 42
  GV 4 20
  LI 4 5 6
  SI 2 3 4 5 9 16 17
  ST 36 44
  TW 1 2 3 5 17 18 19 21 22
  BL 8  TOOTH ACHE


  CV 24
  GB 2 4 5 6 10 12 17
  GV 16 26
  KI 6
  LI 1 4 6 10 11
  LV 2 3
  ST 6 36 42 44
  TW 5 17
  LI 4 specific for lower jaw
  ST 44 specific for upper jaw TRIGEMINAL NEURALGIA


  CV 24
  GB 1 11 14 20 41
  LI 4 11 20
  LU 7
  LV 3
  SI 4 8 18
  ST 1 2 3 4 5 6 7 8 36 40 44
  BL 2 TRISMUS (LOCKJAW)

  CV 24
  GB 7
  GV 20
  LI 4 19
  ST 5 6 7 44
  TW 6 17 22
  ULCER (GASTRIC)


  CV 10 12 13 14
  P 6 8
  HT 5 7
  LI 4 13
  LU 5
  SP 1
  ST 36 38
  TW 6
  BL 17 18 19 20 22 23 25 38 44 45 UTERUS PROLAPSE


  CV 1 6
  GV 20
  KI 1 2 3 11
  LV 8 12
  SP 6
  ST 36
  BL 31 32 VENERIAL DZ (GONORRHEA)


  CV 1 2 3 4
  KI 4 7 8 9 10 12 18
  LV 1 4
  SP 6 11 12 15
  ST 25 31
  BL 22 24 26 27 28 31 32 33 34 35 48 57 61

  VERTIGO


  CV 4 6 12
  P 1 6 7
  GB 3 4 8 13 15 16 17 20 21 34 41 43
  GV 16 18 19 20 21 22 23 24 26
  HT 3 5 6 7
  KI 1 3
  LI 1 2 4
  LU 3 10
  LV 2 3
  SI 3 7 15
  SP 6
  ST 2 7 36 40 41
  TW 2 3 12 23
  BL 1 2 5 6 8 9 10 11 15 16 17 18 20 23 40 58 60 62 65 66 67 VOMITING DUE TO PREGNANCY


  CV 22
  P 6
  KI 21
  ST 36
  BL 17 WRITERS' CRAMP

  P 5 8
  LI 3 4 5 11
  LU 6 7 9 10 11
  SI 4 6
  TW 4 6

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 1721
  Points : 4835
  Reputation : 11
  Join date : 15/09/2010

  https://ayurvedamaruthuvam.forumta.net

  Back to top Go down

  Back to top

  - Similar topics

   
  Permissions in this forum:
  You cannot reply to topics in this forum