ஆயுர்வேத மருத்துவம்
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
என்னைப் பற்றி
எனது பெயர் Dr.A,MOHAMAD SALEEM(CURESURE).,BAMS.,MD(Ayu)
M.Sc(Psy).,M.Sc(Yoga).,M.Sc(Varmam).,
MBA(Hos.Mgt).,PG.Dip.Nutrition & Dietics.,
PG.Dip.Acupuncture.,
PG.Dip.Panchakarma.,
PGDGC.,PGDHM.,PGDHC.,FCLR.,
Latest topics
» இன்றே காணுங்கள் இடுப்பு வலிக்கான சிறந்த தீர்வை
by Admin Mon 19 Jul 2021, 7:34 pm

» சைனசைடீஸ் காரணமும் .. முழுமையான தீர்வும்
by Admin Fri 09 Jul 2021, 7:32 am

» மலச்சிக்கலுக்கு காரணமும் இயற்கையான தீர்வு
by Admin Thu 08 Jul 2021, 8:21 am

» வெள்ளைப்படுதல் ஆபத்தா ? இயல்பா ? | மேக வெட்டைக்கு ஆயுர்வேதம் காட்டும் முறைகள் | Lecorrohea in Tamil
by Admin Tue 06 Jul 2021, 10:43 am

» தயிர் உடலுக்கு கேடு
by Admin Sun 27 Jun 2021, 11:55 am

» அதிக இரத்த போக்கா ? எளிய ஆயுர்வேத சிகிச்சைகள் | ஆயுர்வேதம் | ஆயுர்வேத மருத்துவம் |உதிர போக்கு நிற்க
by Admin Fri 21 May 2021, 9:22 pm

» IMCOPS Small ayuhs book
by Admin Wed 12 May 2021, 3:04 pm

» கோவிட் ஆயுர்வேத மருந்து
by Admin Tue 11 May 2021, 3:57 pm

» பத்து பைசா செலவில்லாமல் உங்களது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க ..
by Admin Sun 09 May 2021, 5:36 pm

» நீங்களும் ஆகலாம் Family Doctor !!!
by Admin Sat 08 May 2021, 7:20 pm

» பல வருடங்களுக்கு பின் இந்த தளமும் புத்துயிர் பெறுகிறது
by Admin Sat 08 May 2021, 11:52 am

» HOMEOPATHY FOR PRE_MENSTURAL SYMPTOM
by Dr.G.Vardini Fri 17 Mar 2017, 1:33 pm

» Homeopathy and Occupational diseases
by Dr.G.Vardini Mon 13 Mar 2017, 1:55 pm

» Yes!!! Homeopathy can change your Habit.
by Dr.G.Vardini Sat 11 Mar 2017, 12:22 pm

» Dr.ஷர்மிளாவின் பெண்களுக்கான பாலியல் கேள்வி பதில்களின் தொகுப்பு
by srikanth Sat 25 Jun 2016, 3:56 pm

» ஆண்குறி பருக்க ?
by PRADEEP D Thu 23 Jun 2016, 4:23 pm

» முடி நரை -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by PRADEEP D Thu 23 Jun 2016, 4:14 pm

» தும்மல் -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:25 am

» மூக்கில் சதை -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:23 am

» பீனசம் -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:22 am

» தலைவலி -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:20 am

» வண்டு கடி -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:19 am

» நமைச்சல் ,கொப்பளம் -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:18 am

» உடல் சூடு ,அசதி ,மறதி -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:17 am

» சிமென்ட் வேலை சளி -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:15 am

Log in

I forgot my password

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Ads

  No ads available.


  AYURVEDIC FOOD ACCORDING TO DOSHAS

  Go down

  AYURVEDIC FOOD ACCORDING TO DOSHAS Empty AYURVEDIC FOOD ACCORDING TO DOSHAS

  Post by Admin Sun 28 Nov 2010, 1:28 pm

  AYURVEDIC FOOD ACCORDING TO DOSHAS
  The first step towards eating for your Ayurvedic constitution is to find out what your constitutional type or dosha is. If you haven't done so already, please take this quiz.


  Once you know what your Ayurvedic dosha is, you can balance it by learning what foods support you and what foods can further aggravate your dosha.


  The following general guidelines can help you get started. An Ayurvedic physician can help you further tailor your diet towards your individual constitutional type.


  VATA


  Balancing Foods


  Fruit - Apricots, Avocado, Bananas, Berries, Dates, Fresh Figs, Grapefruit, Grapes, Kiwi, Lemons, Mango, Melon, Oranges, Papaya, Peaches, Pineapple, Plums, Strawberries. Sweet fruits are balancing. No dried fruits.


  Vegetables - Artichoke, Asparagus, Beets, Carrots, Cucumber, Green Beans, Leeks, Mustard Greens, Okra, Olives, Onion, Parsnip, Potato, Squash, Watercress, Zucchini. Cooked vegetables are most balancing. Avoid raw vegetables.


  Grains - Amaranth, Oats, Rice, Wheat, Wild Rice


  Legumes and Nuts - Adzuki beans, Almonds, Black lentils, Brazil Nuts, Cashews, Flax, Hazelnuts, Mung beans, Peanuts, Pecans, Pine Nuts, Pistachios, Pumpkin, Red lentils, Sesame, Soy cheese, Soy milk, Sunflower, Tofu, Walnuts


  Meat - Beef (occasionally), Chicken or Turkey (white meat), Duck, Eggs, Freshwater Fish, Seafood, Shrimp


  Herbs, Spices, Condiments - Brown Rice Syrup, Honey, Maple Syrup, Molasses, other sweeteners than White Sugar, Allspice, Almond Extract, Anise, Basil, Bay Leaf, Black Pepper, Caraway, Cardamom, Cayenne, Chamomile, Cinnamon, Cloves, Coriander, Coconut, Cottage Cheese, Cumin, Dill, Fennel, Garlic, Ghee, Ginger, Mustard, Nutmeg, Onion, Oregano, Parsley, Peppermint, Poppy Seeds, Rosemary, Sage, Spearmint, Spirulina, Tamarind, Tarragon, Thyme, Pickles, Salt, Seaweed, Soy Sauce, Turmeric, Vanilla


  Dairy - Buttermilk, Cow's Milk, Cheese, Goat's Milk, Goat Cheese, Yogurt. All is moderation.


  PITTA


  Balancing Foods


  Fruit - Apples, Avocado, Berries, Dates, Figs, Grapes, Mango, Melons, Pears, Pineapples, Plums, Pomegranate, Prunes, Raisins, Watermelon. Sweet fruits are balancing. Sour fruits are aggravating.


  Vegetables - Artichoke, asparagus, bell pepper, broccoli, brussels sprouts, cauliflower, cucumber, celery, green beans, leafy greens, mushrooms, okra, parsley, parsnip, peas, potatoes, squash, sprouts, zucchini. Sweet and bitter vegetables are balancing.


  Grains - Barley, Cooked Oats, Basmati Rice, White Rice, Wheat, Wheat Bran, Wheat Granola are balancing. Amaranth, Buckwheat, Millet, Oat granola, Quinoa, Brown Rice and Rye are aggravating. Legumes and Nuts - All beans except black and red lentils are balancing, such as adzuki beans, chickpeas, kidney beans, soy beans, split peas and tofu. Coconut, psyllium, pumpkin and sunflower are balancing. Almonds, Brazil Nuts, Cashews, Chia, Filberts, Flax, Macadamia Nuts, Peanuts, Pecans, Pine Nuts, Pistachios and Sesame are aggravating.


  Meat - Chicken white meat, turkey white meat, egg white, freshwater fish, shrimp (in moderation) are balancing. Beef, egg yolk, duck, lamb, pork, venison and seafood other than shrimp are imbalancing.


  Herbs, Spices and Condiments - Maple Syrup, Fruit Juice Concentrate, Barley Syrup, Brown Rice Syrup, and other sweeteners except for honey and molasses, Coconut, Coriander, Cumin, Dill Fennel, Ghee, Mint, Orange Peel, Peppermint, Saffron, Seaweed, Spearmint, Sprouts, Turmeric, Wintergreen are balancing. Chili peppers, Garlic, Ginger, Horseradish, Ketchup, Mustard, Lemon, Mayonnaise, Onions, Pickles, Salt, Sesame Seeds, Soy Sauce and Tamari are aggravating.


  Dairy - Butter (unsalted), Cottage Cheese, Mild Soft Cheeses, Ghee, Cow's Milk, Goats Milk are balancing. Salted butter, Buttermilk, Hard Cheese, Feta Cheese, Sour Cream and Yogurt are aggravating.


  KAPHA


  Balancing Foods


  Vegetables - Asparagus, Beets, Beet Greens, Bell Pepper, Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Carrots, Cauliflower, Celery, Eggplant, Garlic, Green Beans, Horseradish, Leafy Greens, Leeks, Lettuce, Mushrooms, Okra, Onions, Parsley, Peas, Peppers, Potatoes, Spinach, Sprouts, Turnips, Watercress. Raw, pungent and bitter vegetables are balancing. Sweet, juicy vegetables are aggravating.


  Grains - Amaranth, Barley, Buckwheat, Corn, Granola, Millet, Oats, Oat Bran, Quinoa, Basmati Rice, Rice Cakes, Rye and Wheat Bran are balancing. Cooked Oats, Brown or White Rice, and Wheat are imbalancing.


  Legumes and Nuts - Adzuki beans, Black-Eyed Peas, Chickpeas, Flaxseeds, Pumpkin Seeds, Sunflower Seeds, Lima Beans, Navy Beans, Pinto Beans, Red Lentils, Split Peas, White Beans are balancing. Almonds, Brazil Nuts, Cashew, Coconut, Macadamia Nuts, Peanuts, Pecans, Pine Nuts, Pistachios, Psyllium, Sesame, Black lentils, Mung Beans, KIdney Beans, Lentils, Soy Beans, Tempeh, Walnuts and Tofu are imbalancing.


  Meat - Chicken dark meat, Turkey dark meat, eggs are balancing. Beef, Duck, Freshwater Fish, Lamb, Pork, Seafood, Shrimp, and Venison are aggravating.


  Herbs, Spices and Condiments - allspice, Anise, Basil, Black Pepper, Caraway, Cardamom, Cayenne, Cinnamon, Cloves, Coriander, Cumin, Dill, Fenugreek, Garlic, Ginger, Horseradish, Mint, Mustard Seeds, Nutmeg, Onion, Oregano, Paprika, Parsley, Peppermint, Poppy Seeds, Rosemary, Sage, Spearmint, Star Anise, Tarragon, Thyme, Turmeric, Wintergreen are balancing.


  Dairy - Ghee, Goats Milk and Diluted Yogurt (diluted 1:4 yogurt:water) are balancing. Butter, Cheese, Buttermilk, Cow's Milk, Ice Cream, Sour Cream and Yogurt are aggravating.

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 1697
  Points : 4763
  Reputation : 11
  Join date : 15/09/2010

  https://ayurvedamaruthuvam.forumta.net

  Back to top Go down

  Back to top

  - Similar topics

   
  Permissions in this forum:
  You cannot reply to topics in this forum