ஆயுர்வேத மருத்துவம்
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
என்னைப் பற்றி
எனது பெயர் Dr.A,MOHAMAD SALEEM(CURESURE).,BAMS.,MD(Ayu)
M.Sc(Psy).,M.Sc(Yoga).,M.Sc(Varmam).,
MBA(Hos.Mgt).,PG.Dip.Nutrition & Dietics.,
PG.Dip.Acupuncture.,
PG.Dip.Panchakarma.,
PGDGC.,PGDHM.,PGDHC.,FCLR.,
Latest topics
» இன்றே காணுங்கள் இடுப்பு வலிக்கான சிறந்த தீர்வை
by Admin Mon 19 Jul 2021, 7:34 pm

» சைனசைடீஸ் காரணமும் .. முழுமையான தீர்வும்
by Admin Fri 09 Jul 2021, 7:32 am

» மலச்சிக்கலுக்கு காரணமும் இயற்கையான தீர்வு
by Admin Thu 08 Jul 2021, 8:21 am

» வெள்ளைப்படுதல் ஆபத்தா ? இயல்பா ? | மேக வெட்டைக்கு ஆயுர்வேதம் காட்டும் முறைகள் | Lecorrohea in Tamil
by Admin Tue 06 Jul 2021, 10:43 am

» தயிர் உடலுக்கு கேடு
by Admin Sun 27 Jun 2021, 11:55 am

» அதிக இரத்த போக்கா ? எளிய ஆயுர்வேத சிகிச்சைகள் | ஆயுர்வேதம் | ஆயுர்வேத மருத்துவம் |உதிர போக்கு நிற்க
by Admin Fri 21 May 2021, 9:22 pm

» IMCOPS Small ayuhs book
by Admin Wed 12 May 2021, 3:04 pm

» கோவிட் ஆயுர்வேத மருந்து
by Admin Tue 11 May 2021, 3:57 pm

» பத்து பைசா செலவில்லாமல் உங்களது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க ..
by Admin Sun 09 May 2021, 5:36 pm

» நீங்களும் ஆகலாம் Family Doctor !!!
by Admin Sat 08 May 2021, 7:20 pm

» பல வருடங்களுக்கு பின் இந்த தளமும் புத்துயிர் பெறுகிறது
by Admin Sat 08 May 2021, 11:52 am

» HOMEOPATHY FOR PRE_MENSTURAL SYMPTOM
by Dr.G.Vardini Fri 17 Mar 2017, 1:33 pm

» Homeopathy and Occupational diseases
by Dr.G.Vardini Mon 13 Mar 2017, 1:55 pm

» Yes!!! Homeopathy can change your Habit.
by Dr.G.Vardini Sat 11 Mar 2017, 12:22 pm

» Dr.ஷர்மிளாவின் பெண்களுக்கான பாலியல் கேள்வி பதில்களின் தொகுப்பு
by srikanth Sat 25 Jun 2016, 3:56 pm

» ஆண்குறி பருக்க ?
by PRADEEP D Thu 23 Jun 2016, 4:23 pm

» முடி நரை -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by PRADEEP D Thu 23 Jun 2016, 4:14 pm

» தும்மல் -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:25 am

» மூக்கில் சதை -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:23 am

» பீனசம் -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:22 am

» தலைவலி -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:20 am

» வண்டு கடி -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:19 am

» நமைச்சல் ,கொப்பளம் -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:18 am

» உடல் சூடு ,அசதி ,மறதி -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:17 am

» சிமென்ட் வேலை சளி -ஜட்ஜ் பலராமையா அவர்கள் கேள்வி பதில்
by Admin Fri 03 Jun 2016, 3:15 am

Most Viewed Topics
ஆண்மையை கூட்டும் ,குதிரை வேகத்தில் செயல்பட வைக்கும் மூலிகைpart 7--அஸ்வகந்தா (அமுக்கிரா கிழங்கு ) படத்துடன்
ஆண்குறியை பயிற்சிகள் மூலம் பெரிதாக்கலாம் -ஆண்குறி சிறியதா தொடர் 2
போகர் சப்த காண்டம் -7000-இ-புத்தகம் -இலவச தகவிறக்கம் -தொகுத்தவர் .திரு,M.K.சுகுமாரன்-
Dr.ஷர்மிளாவின் பெண்களுக்கான பாலியல் கேள்வி பதில்களின் தொகுப்பு
வாஜீ கரணம் -குதிரை போல் தாம்பத்ய உறவில் ஆண்மகனை செயல்படவைப்பது எப்படி ?
தாம்பத்திய இரகசியங்கள் தெரிஞ்சிக்கணுமா?
ஆணுறுப்பை பலபடுத்தும் உணவுகள் ..
ஆண்குறி பருக்க ?
நீடித்த உறவுக்கு சில ஆலோசனைகள்
ஆலோசனை பெற -நீங்கள் தர வேண்டிய விவரங்கள் (முக்கியம் )

Log in

I forgot my password

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Ads

  No ads available.


  To know about ayurvedic Immune System-Immune system

  Go down

  To know about ayurvedic Immune System-Immune system Empty To know about ayurvedic Immune System-Immune system

  Post by Admin Sun 07 Nov 2010, 6:59 pm

  Immune System
  General Functions: When the Śleshma (Kapha) is in normal state, it is called ‘Bala’ as well as‘Ojas’; but when it attains an abnormal state, it is then called ‘Mala’ (Waste)and ‘Pāpmā’ (Disease) (Ca.Sū. 27/117). From the above statement it is clearthat ‘Bala’, ‘Ojas’ and ‘Kapha’ are identical entities, at least when ‘Kapha’is in normal state. When ‘Kapha’ is in its normal state, it providescompactness, stability, virility, immunity and resistance (Ca.Sū. 18/51).
  Importance: The most essential fraction of all bodilytissues is called ‘Ojas’. Eventhough it resides in the heart, itcirculates all over the body to maintain the normal healthy status of the body.It is ‘Snigdha’ (unctuous) and ‘Somātmaka’ (mild and cool) in nature. Though predominantlywhite in colour, it has got some yellowish and reddish tinge. If this is lost,life also is lost and if this remains intact, life continues (A. H. Sū.11/37-38).
  ‘Ojas’ has been described to exist in different forms in thebody. The fraction of ‘Ojas’ that circulates all over the body through thecardiovascular system, moves along with ‘Rasa Dhātu’. This is called ‘RasātmakaOjas’. Another form of ‘Ojas’, is present in all tissues and is called‘Dhātutejorūpi’. This indicates the immune mechanisms present at tissue-level.A third form of ‘Ojas’ is ‘Śukra mala rūpi’. This enters the fetus to provide protectionto the fetus during intrauterine life. Another form of ‘Ojas’ is described as ‘Jivaśonhita rūpi’ (Hemādri on A.H. Sū 11/37-38).
  Classification of Immunity:
  Immunity isclassified in to three types: Innate (Sahaja),Acquired (Kālaja) and Artificial(Yukti kr ta) (Ca.Sū. 11/36).
  Factors Influencing Immunity: The following factorsinfluence the promotion of immunity:
  place of birth, time of birth, favorable weather, excellenceof genetic qualities, excellence of properties of food being consumed,excellence of physique, good ability to tolerate various factors, excellence ofmental status, favorable factors related to nature, youthfulness, exercise andcheerful attitude (Ca. Śā. 6/13).

  Antigen-Exposure and Host Response:
  Substances, which have opposite qualities to those of bodilytissues, (when gain entry into the body) encounter the opposition by the bodilytissues (Ca. Sū. 26/91). Etiological factors, ‘Doshas’, and‘Dhātus’ determine the bodily immunity or susceptibility for thedisease. When all the three factors do not support each other or when they areweek due to passage of time, either the disease does not manifest at all or ittakes some time in manifestation or the disease is very mild or all its signsand symptoms are not fully manifested. If the situation is opposite to that ismentioned above, the corresponding results also will be otherwise (Ca. Ni.4/4). This means that susceptibility of a particular tissue to any antigenicattack plays an important role in the manifestation or non manifestation of adisease. At the same time, the potency of the causative agent also is important.Virulent strains of infectious agents produce severe symptoms. Along with thesetwo factors, homeostatic mechanisms also are important. If immune system isnormally functioning, injurious agents will be tackled effectively.

  Concept of Active and Passive Immunity:
  Treatment of thediseases manifested due to the presence of opposing agents in the body, shouldbe planned either by administering the substances having opposite qualities tothem or by prior sensitization of thebody by administering the similar substances as those of offending agent (Ca.Sū. 26/104). This forms the basis of active and passive immunity. Priorsensitization of the body with specific antigen makes one develop activeimmunity. On the other hand, antibodies can be procured out of an animal inwhich active immunity has been already produced, and can be administered to theindividual suffering from the same disease. Other functions of immune systemare described under the functions of ‘Kapha’

  Concept of ‘Kapha’:
  Functions of immune system and all such other protective mechanismsin the body have been grouped under ‘Kapha’ in Ayurveda. ‘Ojas’ is also closelyrelated with ‘Kapha’.

  ‘Avalamhbaka Kapha’: Situated in the thorax, ‘Avalamhbaka Kapha’ protects the‘Trika’ and other vital structures like heart, through what is called ‘Amhbukarma’. Other anatomical sites where other types of ‘Kapha’are situated also are dependent on this (A.H. Sū. 12/15-16).
  ‘Trika’ region indicates the meeting point of three bones.As this is present in thorax, it must be indicating the junction between thesternum and clavicles, behind which, the thymus gland is situated. ‘Amhbu’ means liquid or water. So, ‘Amhbukarma’ must be referring tolymphatic drainage.

  ‘Kledaka Kapha’: This is present in stomach and it moistensthe ingested food (A.H. Sū. 12/16-17). Mucous secreted in stomach playsimportant role in offering protection to mucous membrane of the stomach alongwith providing liquid medium for digestive process. Also, Gut AssosiatedLymphoid Tissue helps in providing protection by preventing the entry of any microbesthrough gut. HCl secreted in stomach also provides innate immunity to someextent. All these mechanisms can be explained through ‘Kledaka Kapha’.

  ‘Bodhaka Kapha’: This is said to be present in oral cavityand helps in the perception of taste. Salivary juice secreted in the oralcavity not only helps in the process of taste perception but also performs someprotective functions. Root of the tongue is the site of ‘Bodhaka Kapha’.Tonsils are the important lymphoid tissue-containing structures present there.

  ‘Tarpaka Kapha’: This sub-type of ‘Kapha’ is present insidethe head and is responsible for the protection and nourishment of sense organs.Microglia and other similar Glial cells of brain tissue are some of theimportant entities, which may represent ‘Tarpaka Kapha’.
  ‘ŚleshakaKapha’: This Kapha is present in the bony joints and is responsible forlubrication and easy movements.Movements are most obvious in synovial variety of joints and synovial fluidreduces the friction between two articular bony surfaces. But ‘Slesaka Kapha’is not only synovial fluid. For several reasons known and unknown, these jointsare the sites of prominent inflammation in most of the systemic autoimmunediseases like Systemic Sclerosis, Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoidarthritis. Such involvement must be, therefore, ascribed to the problems of‘Śleshaka Kapha’

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 1697
  Points : 4763
  Reputation : 11
  Join date : 15/09/2010

  https://ayurvedamaruthuvam.forumta.net

  Back to top Go down

  Back to top


   
  Permissions in this forum:
  You cannot reply to topics in this forum